جمعه 2 اسفند 1392

در سایه!!!

 

درسایه

آن روز مثل این که

دلتنگ وخسته بودی

در آن اتاق کوچک

تنها نشسته بودی

هی آه های سرد

کشدارمی کشیدی

هی پشت هم درآن روز

سیگار می کشیدی

دیوارها هم انگار

بودند غم گرفته

-حالت بگو چه طور است؟

-یکم دلم گرفته

-با شاعری چه طوری؟

شعر جدید داری؟

-دارم ولی دوباره

تکراری و شعاری

گفتم که درد خیلی

کرده تو را اذیت!

باخنده گفتی:این درد

یک هدیه است ونعمت

گفتی:اگرچه دیگر

بیمار وبی صدایم

بااین همه ولی باز

درسایه ی خداییم            

                           قیصرامین پور
 

سوسا تم

Susa Web Tools