جمعه 23 اسفند 1392

من و پدر بزرگم


من وپدربزرگم

مشخصات پدربزرگم(فکرنکنید گم شده)فقط توذهن داشته باشین

پیردر آستانه 90 سالگی خمیده عصا بدست، موقع راه رفتن تلو تلو می خوره عینک ذره بینی میزنه 10تا دندون بیشتر نداره «خیلی دوسش دارم »

و اینکه( قدر بابا بزرگاتون رو بدونین)


جهیزیه مادر بزرگ

وقتی بهمش میگم از قدیما بگو چکار می کردین زندگی چطور بود؟

طبق معمول داستان جهیزیه مادربزرگمو واین که چه زن بسازی بوده وخودش هم چه مرد کاری

بوده تعریف می کنه

شاید باورتون نشه

غریب هفت الا هشت بار این داستان برام تعریف کرده !

وقتی هم میگم این رو گفتی!!

اخم می کنه ومیگه حالا می زاری تعریف کنم من یادم نمی یاد گفتم            

عمرت عمر نوح..
 

سوسا تم

Susa Web Tools