سه‌شنبه 27 خرداد 1393

طنز واقعی

به موهای فشنی جوانان کاری نداشته باشین به مغز آنان توجه کنیم

شیک لباس پوشیدن عیب نیست سوسول بودن بده   

کافیه من با قاشق روی کاسه بزنم همه شروع میکننه به دست زدن

بعضی آقایون وقتی ازخونه میرن بیرون خانم ها میگن ..دیو چو بیرون رود ........

 باور کنید بچه ها حاضرا لبخند پدر ومادرشون رو یه میلیون وبیشتر بخرن 

 
 

سوسا تم

Susa Web Tools