سه‌شنبه 8 مهر 1393

من منم یا آنه شرلی

 

 

این روزا حس میکنم مثل آنه شرلی رفتار میکنم  

یعنی کافیه بیرون از خونه برم 

بعد که برمیگردم  

شروع به پر حرفی میکنم 

واین پر حرفی غیر قابل کنترل شده
 

سوسا تم

Susa Web Tools