یکشنبه 20 مهر 1393

چند وقت پیش خواهر کوچولوم امد بهم گفت تولدت کیه ؟ میخوام بهت هدیه تولد بدم 

من که از هدیه بدم نمیاد گفتم امروز تولدمه!! 

نیگا من کرد گفت الان نمیتونم برات هدیه بیارم  

من هم گفتم باشه میتونی فردا بیاری هیچ اشکالی نداره  

بعد چند روز اومد گفت تولدت چه روزیه میخوام برات هدیه تولد بیارم  

ودوباره من گفتم امروز تولدمه 

و الان نزدیک یک ساله من نتونستم از این بچه هدیه تولد بگیرم 

.. 

.
 

سوسا تم

Susa Web Tools