پنج‌شنبه 24 مهر 1393

یک نمره


ترم گذشته یکی از دانشجویان سر این که استاد قراره به همه 1نمره حضور در کلاس بدهن اعتراض کرد

برای این که همه سر کلاس حضور نداشتن وفقط برای امتحان میانترم می اومدن 

البته استاد بزرگواری کردن که میخواستن این 1نمره به همه بدن وبا مخالفت اون دانشجو مواجه شدن چون این 1نمره حق اونا نمی دونست

آخرین جلسه که استاد آومدن سر کلاس گفتن دیگه 1نمره به همه نمیدن

اما بحث سر اینه که این ترم همه سرکلاس میان حتی اگه شده یک ساعت سر کلاس بشینن همش هم بخاطر 1نمره ست

ولی همه حضور دارن 

نمی دونم استاد متوجه این موضوع شده یا نه........................

..................

.............................

...
 

سوسا تم

Susa Web Tools