یکشنبه 19 بهمن 1393

عمل گوش الاغی هم مد شد

این روزها که دیگر عمل‌های 20 میلیونی بینی، فک و گونه و چال گونه یا چونه تا حدودی عادی شده و حتی از مد افتاده هر دم خبری غافلگیرکننده از جدیدترین عمل‌های زیبایی صورت مثل پتک هوش را از سر آدم می‌برد مثل عمل تغییر رنگ چشم یا کاشت نگین گوشه چشم. اما اخیرا جراحی زیبایی(!) جدیدی مد شده که اتفاقا برخی دختران و پسران ایرانی -هرچند معدود- از قافله آن عقب نمانده‌اند؛ عمل گوش آن‌هم مدل «الاغی»! است. 

گوش الاغی نوع جدید جراحی زیبایی است که به تازگی پایش به بازار پر رونق عمل های زیبایی در ایران باز شده است جعفر بای آسیب شناس در گفت وگو:آفتاب یزد معتقد است در وهله اول مقصر اینگونه گرایشها در بین مردم به ویژه جوانان تبحر کافی است که  برخی پزشکان به آن دامن می زنند. 

 

 
 

سوسا تم

Susa Web Tools