پنج‌شنبه 23 بهمن 1393

باهم برای خوشبختی همه دعا کنیم

برای خوشبختی همه دعا کنیم


توی ایران اکثر مردم دارای موج منفی هستن،
به تمام اطرافیان خودشون بار منفی می فرستن،
در تمام برنامه های tv خبری از شادی و امواج مثبت نیست،
توی خیابان هیچ کس به هم کمک نمی کنه،
همه بهتر می دونیم که شاد نیستیم و از مرگ و نفرین خیلی استفاده می شود...

ابرها برای بارش نیاز به فضای مثبت دارند.
بیایید دوستانه متحد شویم و با ایجاد فضایی عاری از هر گونه بار منفی به استقبال باران برویم.

حداقل به مدت یک هفته: با فامیل و نزدیکان خود (باهمه) مهربان و با محبت باشیم،
از نفرین، توهین و فکر بد درمورد دیگران خودداری کنیم،
توی ترافیک هنگام رانندگی به حقوق یکدیگر احترام گذارده و افرادی را که قوانین را رعایت نمی کنند ، دعا کنیم،
نه توهین و نفرین....
از مرگ بر ... از تفرقه حتی از شنیدن اخبار جرم و جنایت دوری کنیم.
برای خوشبختی همه دعا کنیم.
 

شاید ایجاد فاز مثبت در جامعه شکل بگیرد و باران با کشور باشکوه ایران آشتی کند...

لطفاً بارها و بارها این پیغام را ارسال کنید.  

منبعhttp://webaran.blogsky.com
 

سوسا تم

Susa Web Tools