جمعه 4 اردیبهشت 1394

اون روز برای اولین بار در سه سال دانشجوی سر کلاس نرفتم 

خودم هم باورم نشده  

صبح بیدار شدم که آماده رفتن بشم ولی اصلا حالم خوب نبود 

بعد نرفتم  

به همین سادگی 
 

سوسا تم

Susa Web Tools