سه‌شنبه 17 آذر 1394

چی بگم والا..........

امروز برا بعضیا خیلی متآسف شدم

استاد بعد 6 جلسه وقت گذاشتن و به دانشجویان شیوه های نوین سخنرانی یاد میده بعد جلسه ای هفتم دانشجو رو به زور از میز میکشه که بیاد کنفرانس بحث آزاد بده

بعد دانشجو انگار که اولین باره میخواد حرف بزنه ......... به این میگن دانشجو؟؟؟؟؟؟؟؟؟

به استاد خیلی بر خورد

 

سوسا تم

Susa Web Tools