چهارشنبه 25 تیر 1393

با خودت روراست باش

                                                            با خودتان خوب تا کنید

با خودتان که خوب تا نکنید

    روزگار شما را تا میکند  

می کند توی پاکت و می اندازد توی صندوق پستی ؛

به یک مقصد نامعلوم

خودت به جان خودت بیفت

خودت خودت را بساز  

                                   خودت مواظب خودت باش

وگرنه دیگران به تو هر شکلی

که دلشان بخواهد  می‌دهند. 

 

سوسا تم

Susa Web Tools